Pozvánka na diskusní čtvrtek – Vznik Československé republiky

Komise ideově-výchovné práce MěV KSČM v Brně zve na DISKUSNÍ ČTVRTEK, který se uskuteční 18. října 2018 v 17.00 hodin v Brně, Křenová 67, zasedací místnost 2. poschodí.

Téma:
Vznik Československé republiky

Úvodní slovo:
Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.