Práce zastupitelů Králova Pole

Vážení občané Králova Pole, rádi bychom Vám popřáli vše nejlepší do roku 2019, mnoho úspěchů a hlavně hodně štěstí a zdraví. Ještě než jsme se vydali vstříc vánočním úklidům a hodování s rodinami a přáteli, se sešli královopolští zastupitelé 19. prosince podruhé v „novém složení“.

Jako vždy zastupitelstvu předcházela akce tradičně pojmenovaná „setkání zastupitelů s občany“. Vzhledem k minimální účasti občanů se však jednalo spíše o setkání těch několika málo zastupitelů, kteří se nebojí s občany diskutovat. Domníváme se, že na vině je malá propagace těchto z našeho pohledu velice důležitých setkání. Tuto skutečnost jsme také v interpelacích zastupitelstva přednesli jako návrh pro orgány obce. Proto i na tomto místě upozorňujeme, že příští setkání zastupitelů s občany se uskuteční 6. března 2019 v 17 hodin na Úřadu MČ Královo Pole ve velké zasedací místnosti. Věříme, že přijdete se svými připomínkami, náměty a podněty. Ti, co se zastupitelstva zúčastnili, vědí, že návrhů bylo z naší strany předneseno více. Jako důležitou službu pro občany vidíme zřízení sběrného dvora, který si čtvrt velikosti Králova Pole jistě zaslouží. Vytipovali jsme pro jeho zřízení několik míst a jako nejvhodnější se nám jeví opuštěné nevyužité prostory podél přivaděče Sportovní a ulicí Chelčického. Hlavní věcí, na kterou jsme se však zaměřili, je problematika nedostatku parkovacích míst. Vzhledem k nejisté a nerozhodné situaci ve vedení MMB týkající se rezidentního parkování jsme žádali o neprodlené řešení této situace dopravní komisi a další dotčené orgány obce. Sami navrhujeme vybudování parkovacích míst v ulici Purkyňova mezi ulicemi Svatopluka Čecha a Dobrovského, v ulici Palackého třída a ve vnitrobloku mezi ulicemi Kamanova, Bulharská a Galandauerova (viz foto). Všechna místa jsou ve vlastnictví či správě statutárního města Brna a jejich realizaci nic nebrání, snad jen chuť něco změnit k lepšímu a pomoci našim občanům. Koneckonců ale od toho jsou zastupitelé voleni. Nechceme, aby zůstalo jen u návrhů, a proto budeme usilovat o jejich co nejdřívější a nejlepší realizaci. Věříme, že naše práce a snaha nepřijde vniveč a že se budeme moci vrhnout do dalších projektů a cílů, které jsme si s Vámi vytyčili.

Rádi odpovíme na jakýkoliv Váš dotaz či připomínku na p.j.jelinek@seznam.cznebo pkos2@seznam.cz.

Petr Koš, Petr Jelínek
zastupitelé MČ Královo Pole