Tisková zpráva k výsledkům KSČM v Brně v komunálních volbách

Je třeba otevřeně říci, že tak mizerný výsledek nikdo z členů a sympatizantů KSČM neočekával. Přišli jsme o 4, tedy všechny zastupitele v Zastupitelstvu města Brna a o 18 (z 27) zastupitelů v zastupitelstvech městských částí. KSČM tak má pro následující 4 roky své zastupitele pouze v 7 MČ. Oproti r. 2014 jsme přišli o 2,6% hlasů. V reálném čísle to  představuje pokles o 131.970 hlasů (39,6).

Výsledek v jednotlivých městských částech je většinou zhruba stejný, často však jde o výrazné rozdíly oběma směry. Zvláštní ocenění si zaslouží výsledek voleb, stejně jako všichni, kdož se na něm podíleli, v Králově Poli. Jako v jediné městské části zde KSČM více hlasů než v r. 2014 (o 493) a udržela počet mandátů ve zdejším zastupitelstvu. Naopak značný propad hlasů jsme zaznamenali v Bystrci, Kohoutovicích a Brně-střed, dále v MČ Řečkovice, Brno-sever, Vinohrady a Židenice.

Nelze opomenout výsledek 1. kola senátních voleb. Kandidát KSČM Oldřich Duchoň získal 1.430 hlasů a umístil se tak na 5. místě.

Před městským výborem nyní stojí zásadní úkol: Důkladně a důsledně analyzovat příčiny našeho volebního debaklu. Tato analýza musí vzít v úvahu vše co jakkoli souvisí s proběhlou kampaní. Tedy nejen uplatnění konkrétních forem kampaně, ale i další související okolnosti. Například vliv výrazně vyššího postu subjektů, které se voleb zúčastnili. Nebo problém (a jeho příčiny) pokračujícího odklonu voličů od KSČM – volby v roce 2014: 6,73%, krajské volby 2016: 6,68%, loňské parlamentní volby: 5,53%. Prostě jde o to, že výsledek voleb není závislý pouze na vlastní volební kampani.

Současně musí městský výbor hledat a najít nové formy práce, které mu umožní zajistit i bez přímé účasti na práci zastupitelstva města realizovat své závazky vyjádřené ve volebním programu. Ten totiž ve volbách nepropadl. Hlasovalo pro něj na 5. tisíc voličů a získal tak 264.705 hlasů, které rozhodně nepatří do koše. Volební porážka v letošních volbách nemůže být důvodem, pro který by strana měla přestat prosazovat zájmy občanů, prostřednictvím konkrétních návrhů řešení obsažených ve volebním programu. Nejen v tomto zájmu bude třeba rovněž zintenzivnit spolupráci s přirozenými partnery započatou právě v přípravě na volby.

Městský výbor KSČM v Brně