Tiskové prohlášení MěV KSČM Brno k Technologickému parku

Přesto, že komunisté v Brně neuspěli ve volbách do Zastupitelstva města Brna, podrobně sledují dění na brněnské radnici. Se znepokojením jsme zaregistrovali, že zastupitelé města Brna na svém posledním jednání souhlasili se záměrem na odkoupení akcií druhé části Technologického parku.

Jsme stejného názoru jako celá řada dalších politických i nepolitických subjektů, že peníze daňových poplatníků, zvláště když se jedná o částku převyšující půl miliardy korun je třeba použít jiným, pro město smysluplnějším, způsobem. Způsobem, který mnohem efektivněji přispěje k zvýšení kvality života obyvatel města Brna i jeho rozvoji.

Zastupitelé by měli dbát především o správu města, nikoli o podnikání. V případě Technologického parku však jde jen a pouze o běžné podnikání, pro město zbytné. O správě města se v tomto případě dá jen těžko hovořit. Přitom těch nezbytných záležitostí mohou občané Brna  vyjmenovat úctyhodný seznam. Řadu z nich jsme pojmenovali i ve Volebním programu KSČM, kde jsme například uvedli: „zasadíme se o vrácení Brněnských vodovodů a kanalizací do plného vlastnictví města“. Nyní na to přišel i spolek Brno+ když doporučuje odkoupit místo akcií Technologického parku francouzský podíl v Brněnských vodovodech a kanalizacích.

MěV KSČM důrazně vyzývá zastupitele města, aby si před rozhodujícím hlasováním na jednání zastupitelstva 5. listopadu důsledně promysleli svůj přístup. Aby hlasovali až poté, kdy budou znát odpověď na známou otázku Cui bono? Příklad si mohou vzít z výsledku hlasování v této věci na krajském zastupitelstvu.

V Brně 3. října 2019,
Městský výbor KSČM v Brně