Zemřel soudruh Ing. Leopold KRESTA

Jen několik dnů před 91. narozeninami, které bychom si společně s ním připomněli 1. července 2020.

Znali jsme ho především jako prodejce tiskovin a knih na různých místech v Brně, v podchodu brněnského vlakového nádraží, na lavičce u zastávky tramvají i vedle mléčného baru. Stál nebo seděl nad výtisky Haló novin, Naší pravdy, Dialogu, Úsvitu, občasníku ECHO i publikacemi z nakladatelství Futura. Po jejich přečtení poskytoval informace o nejnovějších zprávách od nás i ze světa i o obsahu knih, což často mělo vliv na to, že si zájemce o pravdivý výklad minulých i současných událostí uvedené noviny, časopisy i publikace koupil.

Soudruh Kresta působil v první linii styků KSČM s veřejností po několik dnů v týdnu bez ohledu na to, zda  svítilo slunce, pršelo nebo padal sníh. A také bez ohledu na potíže spojené se získáním povolení prodeje na určitém místě. Obětavost, odvaha a houževnatost nakonec vždy zvítězily.

Byl též předsedou jedné ze ZO KSČM v městské části Brno-sever a brněnské organizace Vlasteneckého sdružení antifašistů a členem jeho Zemského i celostátního výboru.

Po celý život až do posledních chvil se aktivně zajímal o dění u nás i ve světě. Zejména se zajímal o průběh a příčiny událostí v letech 1948, 1968 a 1989, aby získal objektivní představu o těchto událostech a mohl o nich hovořit tam, kde to bylo potřeba. V tom byl příkladem pro nás všechny.

Odešel věrný syn naší strany, skromný člověk, ochotný vždy pomáhat každému radou i konkrétním činem. Tak bude žít soudruh Kresta v paměti všech, kdo ho poznali a znali.

Poslední rozloučení se soudruhem Krestou se uskuteční v pátek 3. července 2020 v 11 hodin v obřadní síni krematoria města Brna na Jihlavské ulici.

Karel Janiš