30 let KSČM

Ani v současném období boje s pandemií koronaviru by nemělo ujít naší pozornosti pro naši stranu významné výročí – 30. let od ustavujícího sjezdu KSČM.

Ve dnech 20. a 21. prosince 1989 se konalo jednání mimořádného sjezdu KSČ. Sjezd mimo jiné řešil i problém asymetrického uspořádání strany, neboť na Slovensku na rozdíl od Čech a Moravy, existovala územní organizace se svými ústředními orgány. Sjezd proto rozhodl o vytvoření územní organizace KSČ v Čechách a na Moravě. Tento úkol byl splněn 31. března 1990 na ustavujícím sjezdu KSČM. Předsedou byl zvolen s. Jiří Machalík.

 V průběhu uplynulých třiceti let se nenaplnily prognózy, či spíše zbožná přání našich politických soupeřů, že komunisté v brzké době vymřou. Pochopitelně se tak nestalo, naopak KSČM zaujala pevné místo v politickém systému společnosti, po celou dobu je parlamentní stranou, což jí přinejmenším umožňuje ovlivňovat politiku státu.

Aleš Růčka