Černý čtvrtek kolem dokola

Na první letošní diskusní čtvrtek pozvala veřejnost Komise ideově teoretické práce Městského výboru KSČM v Brně. Sociolog a spisovatel Petr Hampl na něm debatoval se zájemci na téma „Černý čvrtek kolem dokola“ o tragické střelbě na Filozofické fakultě UK, o všem co s tím souvisí a s každým, kdo hledá odpověď na otázky.


Uvedl, že dosud nebyly uspokojivě vysvětleny a veřejností přijaty vytáčky ministra vnitra ČR. Je tlačen k tomu, aby podal jasné konečné vysvětlení, které už nebude přilévání oleje do ohně. Naslouchající debatovali otázku jak k útoku aktivního střelce mohlo dojít, zda mu šlo předejít a šlo zadržet šílence, který nenávidí všechny lidi i společnost. Útočník byl přitom velmi inteligentní, dovedl plánovat a byl vynalézavý ke způsobu škody, konstatoval Hampl.

Dál uvedl, že ve světě na Východě i na Západě nastal v 80. a 90. letech minulého století přelom k novému společenskému modelu. Průmyslová společnost v technicky vyspělých zemích zanikla (průmyslovou výrobu přesunuly státy do Číny, Indie atp.) a nově nastolily hlavně služby. Reformy tehdy otočily kormidlo zbrojní produkce k mírové výrobě (to se nyní prudce mění), což vyvolalo nové společenské problémy. Zaniklo mnoho pracovních míst, nesplnil se sen lidí o snadném zbohatnutí, krach není nic zvláštního a někteří naštvaní lidé se začali chovat jako těžko zastavitelná monstra. Společnost dle Hampla je na rozcestí zda v příštích pěti či deseti letech převáží i u nás obnova průmyslové společnosti nebo společnost zabředne do stagnace, frustrace a úpadku. Rozhoduje se tím, jestli případy šílených střelců se budou opakovat nebo nikoliv.

Také proto, že tuny ručních palných zbraní se poslaly na Ukrajinu a nikdo neví, kde skončily, kdo je má v držení, včetně uprchlíků. Kolem 316 000 držitelů zbrojních průkazů v ČR vede boj o udržení současných přísných, ale smysluplných pravidel proti snahám státu podmínky ztížit k zamezení legálního držení zbraní! Mocenská struktura diskutuje otevřenou přípravu na válku s tím, že zbrojovky už pracují na plný výkon. Za špatné nebo diktátorské režimy se označují lídři procesu přípravy na válku země, které neumožňují firmám z USA mít na svém území zisk.

Návrat k průmyslové společnosti by potřeboval mnoho nových inženýrů a vysoce kvalifikovaných dělníků. Školství za socializmu kultivovalo i prosté lidi. Výchovná funkce školství pro roce 1989 zanikla. Už nemá povinnost vychovávat. Je záměrně zanedbávané, pěstuje nenávist mezi lidmi, zmizela vize lepší společnosti. Televize přináší přímé školské návody ke konfliktům. V případě budoucího úpadku společnosti potřebuje vládnoucí vrstva menší množství kvalifikovaných pracovníků a hlavně poslušné dělníky. Prosazuje se představa: Volte koalici, abyste nebyli jako babišovci nebo dokonce jako komunisté. Přitom KSČM je jediná politická strana, která má jasný politický program, zdůraznil Hampl s tím, že předpokládá vznik nových společenských vrstev.

Na brněnském diskusním čtvrtku, který moderoval Václav Fišer, sociolog a spisovatel Petr Hampl představil svoji novou knihu Střízlivění a k ní uspořádal autogramiádu. Předseda MěV KSČM Jiří Fazor poznamenal: »Tento diskusní čtvrtek o stavu společnosti byl opravdu hodný zamyšlení. Byl nastavením zrcadla k ukázce kam že se společnost řítí. Je třeba si rozmyslet jestli budeme propagovat mírovou cestu a vést k tomu i naše děti, aby z nich nevyrostly zrůdy střílející do lidí. Nebo podlehneme běsnění válečných štváčů v naší vládě a pustíme se cestou do pekel, kde násilí je běžný standard. Ještě jednu věc bych doplnil: Poděkování účinkujícím, pořadatelům akce a členům ZO Brno-Černovice za pomoc při úpravě sálu,« uzavřel Fazor.

TEXT, FOTO – Václav ŽALUD