Koronavir – reakce MěV KSČM v Brně na současnou situaci

Stejně jako celá společnost sleduje současnou situaci ohledně postupu koronaviru v ČR, zabývá se tímto problémem i Městský výbor KSČM v Brně. V této souvislosti přijal určitá opatření, která dnes dělil svým členům dopisem. Jeho znění zde uvádíme. Městský výbor strany současně žádá všechny čtenáře této informace, aby o ní informovali další členy KSČM, především ty, kteří nemají přístup k využití elektronické komunikace. Zdůrazňuji i uvedenou možnost případné pomoci potřebným seniorům při nákupu základních potravin.

V případě potřeby podá MěV KSČM v Brně další informace i touto cestou.
Aleš Růčka, tiskový mluvčí MěV KSČM v Brně.

Opatření MěV KSČM v Brně proti šíření koronaviru

Vážená soudružko, vážený soudruhu,

na základě informací o boji proti šíření koronaviru v ČR v návaznosti na příslušná usnesení vlády ČR ze dne 13. a 15. března přijímá MěV KSČM v Brně následující opatření:

  1. V budově KSČM v Brně na ul. Křenová 67 je s okamžitou platností zaveden zvláštní režim, budova bude otevřena v době od 8.00 do 17. 00 hodin.
  2. Zrušeny jsou všechny plánované akce stranických orgánů, porad předsedů i členských schůzí ZO KSČM a dalších akcí.
  3. Zrušeny jsou všechny plánované a objednané akce jiných subjektů.
  4. V zájmu zajištění přenosu informací bude v době 8.00 – 14.00 na sekretariátě MěV zajištěna přítomnost s. Korčákové. Politický pracovník s. Růčka a ekonom MěV s. Uhlíř mají nařízeno pracovat z domova. Z uvedeného rovněž vyplývá, že v této době bude v podstatě omezena možnost platby členských příspěvků.
  5. V duchu vládou přijatých nařízení bude o dalším postupu brněnské stranické organizace rozhodovat Výkonný výbor KSČM.
  6. Uvedená opatření jsou platná po dobu stanovenou vládou ČR v souvislosti s opatřeními k zabránění šíření koronaviru. V současné době se jedná o termíny 24. 3. a 13. 4. 2020

Další informace:

  • Jak vyplývá ze zmíněných vládních nařízení, neuskuteční se plánovaná porada předsedů ZO a MíV ve dnech 7. a 8. dubna, zřejmě ani zasedání MěV 6. dubna.
  • V případě nutnosti budete v souvislosti s dalším vývojem informováni stejnou cestou.
  • MěV je připraven v případě nezbytné potřeby zajistit nákup potravin pro seniory – členy strany, kteří si jej nemají možnost zajistit prostřednictvím svých příbuzných, sousedů či jinou cestou.
  • Žádáme vás, o předání této informace dalším členům strany.

Děkuji za pochopení a jsem se soudružským pozdravem

Martin Říha, předseda MěV KSČM v Brně
V Brně 16. března 2020