Tisková zpráva ke Grand Prix

Spolek města a kraje pro pořádání Grand Prix České republiky má jít do insolvence. Takové usnesení alespoň včera přijali zastupitelé města Brna. Důvodem jsou nevypořádané závazky vůči promotérské společnosti Dorna, vlastníkovi okruhu Automotodromu a vůči držitelům 15 000 vstupenek. V insolvenci by spolek nejspíš platil jen část závazků. Závody s tradicí 75 let se letos na jižní Moravě nepojedou.

 Je až s podivem, že jsme tuto situaci, co by ještě členové zastupitelstva za KSČM, předpovídali. Nikdo nevěřil tomu, že nenasytnost promotéra, ale i ekonomická neudržitelnost jsou obrovskou překážkou. I pronájem trati od soukromého subjektu nepřispíval k ekonomické prosperitě!

Nabízí se otázka jak je možné, že před rokem 89 to vše fungovalo? Trať vybudoval stát, pořadatelem byl opět stát a vše dobře ekonomicky fungovalo! Není tak trochu chyba v systému?

Je nám líto, že se nepodařilo tento podnik motoristického sportu v Brně udržet. Nicméně musíme konstatovat, že město by ani za pomoci kraje nedokázalo ekonomicky tento podnik udržet. Na to jejich rozpočty nemají!

Zarážející je však podstatná skutečnost, že se spolek nechoval jako řádný hospodář a utratil peníze  z letošního vstupného! Jak je zřejmé, tak kupující, kteří zakoupili vstupenky, své peníze zřejmě už neuvidí. A to je podle nás velký problém. Takto občané ztrácí důvěru v politiku. Jak je zřejmé z komentářů na sociálních sítích, mohou být volby v Brně zajímavé! A vůbec bychom se nedivili. Případ tohoto spolku není totiž jediným šlápnutím radnice vedle. Připomeňme si třeba loňský nákup (na dluh) akcií technologického parku, které hodlá město letos prodat. Připomeňme si s jakou slávou se před lety prodával jeden s atributů města – Brněnské výstavy a veletrhy, aby se po čase s ostudou draze kupovaly zpět do majetku města. Jistě by šlo pokračovat. Už více jak třicet let občan vidí tunely, podvody a stále hledá novou a čistou sílu, která bude spravovat město bez těchto přešlapů! Věříme, že se občané města, ale i celé České republiky dočkají opravdu spravedlnosti. V podvodech a lžích se žít nedá!

V Brně 20. ledna 2021

Městský výbor KSČM v Brně