Tisková zpráva: Výkonný výbor MěV KSČM v Brně k situaci v souvislosti s pandemií na území města

Ohrožení obyvatel České republiky i konkrétně města Brna nemocí COVID19 a zejména ekonomické souvislosti jsou aktuálně nejfrekventovanějším tématem těchto týdnů. Závažnost situace přiměla vládu ČR od 5. října vyhlásit krizový nouzový stav, aby mohla být uplatněna některá protiepidemická opatření.

            Výkonný výbor Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Brně na svém včerejším zasedání projednával také situaci dopadu opatření vyhlášených v souvislosti s pandemií na obyvatele města Brna. Vzal na vědomí stoupající stav počtu nemocných a médii publikované snahy vedení města i kraje o podpoření zdravotnictví v obtížné situaci.

            V této souvislosti výkonný výbor naléhá na obyvatele i návštěvníky města, aby dodržovali nařízená protiepidemická opatření, počínaje respektováním povinnosti pohybovat se i na volném prostoru při setkávání na vzdálenosti menší než dva metry s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Doporučuje obyvatelům průběžně sledovat takové zdroje informací, které obsahují jednoznačně ověřené informace, jako jsou webové stránky Krajské hygienické stanice v Brně (https://www.khsbrno.cz), veřejný portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (https://www.krizport.cz/) nebo účelovou stránku Města Brna (https://koronavirus.brno.cz/aktualne-z-brna).

            Současně však Výkonný výbor MěV KSČM v Brně vyjadřuje znepokojení. Považuje přinejmenším za podivné, že v situaci vyhlášeného krizového stavu nejsou žádné informace o činnosti krizového štábu města, který by měl být ve smyslu příslušných právních předpisů základním nástrojem sjednoceného řízení řešení pro město a jeho obyvatele obtížné situace, která si vynutila vyhlášení krizového stavu!

            Žádáme, aby vedení města nenechalo tuto otázku nezodpovězenou a aby z jeho informačních výstupů bylo průběžně přinejmenším zřejmé, že krizový štáb města pracuje a město při řešení krizové situace  uplatňuje k tomu určené standardizované postupy a nástroje krizového řízení.

V Brně 23. 10. 2020

Výkonný výbor MěV KSČM v Brně